www.rum46.dk
Foredrag om Modernitet og Fællesskab
25 Okt, 2005 -
25 Okt, 2005
Henrik Kaare Nielsen (DK)
Foredrag

Klik på billedet og se flere billeder
Pressemeddelelse - Udstillingsstedet rum46 byder velkommen til udstillingsforløbet NEOTRIBES, En undersøgelse af moderne fællesskabsstrukturer. Pressemeddelelse: rum46 præsenterer et foredrag af Henrik Kaare Nielsen som en del af udstillingforløbet Neotribes
Henrik Kaare Nielsen (dk), MODERNITET OG FÆLLESSKAB, Foredrag den 25. oktober, 2005, kl. 19.30

Foredraget tager udgangspunkt i den individualiseringstendens, som præger samtidskulturen. Der fokuseres på den hermed forbundne identitetsproblematik og dennes konsekvenser for dannelsen af sociale og kulturelle fællesskaber. I forlængelse heraf reflekteres en mulig rolle for samtidskunsten i skabelsen af moderne fællesskaber.

NEOTRIBES
En undersøgelse af moderne fællesskabsstrukturer.

Tænker du dig selv som en del af en stamme? Eller tror du, stammer er et forhistorisk levn på vores breddegrader. Så tænk Neotribe. Neotribes er en moderne definition på samtidens stammedannelse. En form for stammedannelse, som tager sit afsæt i en generel længsel efter fællesskabsidentiteter. En længsel efter et tilhørsforhold og et sted at høre hjemme. Neotribes er en form for stammedannelse, der danner afsæt for lokalt funderede identifikationsmuligheder der knytter sig emotionelt til en gruppe, som et tilhørsforhold gennem den stærke følelse af at høre sammen. Den er fremelsket af nostalgien om det førmoderne samfunds mytiske konstruktion af harmoni og det emotionelle sammenhold i lokalsamfundene af dengang før verden gik af lave. Modsat de førmoderne stammerelationer og lokalsamfund fungerer den moderne neotribe dog uafhængig af tid og sted. Den moderne neotribe fungerer kun som et midlertidigt tilhørsforhold som en slags transit. Det moderne menneske bevæger sig konstant og det bevæger sig hele tiden fra en stamme til en ny afhængigt af hvor i livet du som menneske befinder dig.

Tidligere i Neotribes forløbet har kunstnerne Berit Nørgaard(dk), Amy Plant(uk) og Marc Isaacs(uk) hver giver deres bud på, hvordan de så det moderne samfunds konstruktioner og muligheder for stammedannelser på tværs af tid og rum. Derudover har Lektor ved Århus Universitet Henrik Kaare Nielsen belyst det teoretiske afsæt for den moderne kulturforståelse.

Rum46, Studsgade 46, 8000 Århus C , www.rum46.dk, tlf.:86 20 86 25;
Kontaktperson: Margit Beuschau: 26 25 19 24

Rum46 og Neotribes er støttet af: Århus Kommunes Kulturpulje, Kunstrådets fagudvalg for billedkunst, Kunstrådet og Århus Amt.

Udstillingsstedet rum46
Studsgade 46, st. tv.
8000 Århus C
Denmark
Tel. (+45) 8620 8625
www.rum46.dkRELEVANTE LINKSRoom for Improved Futures
Link til rum46's 2-årige samarbejdsprojekt 2018-2019
https://improvedfutures.wixsite.com/rum46